preloader

Yürüyen Merdivenlerin Yerleşim Planı


Teklif Alın

Ürün Detayları

 YÜRÜYEN MERDİVEN YERLEŞİM PLANLARI

Yürüyen merdivenler yerleşim sahasının durumuna göre paralel veya çapraz olarak kurulabilir. Her iki durumda da yukarı çıkış ve aşağı iniş tesisleri yanyana veya birbirinden belirli bir uzaklıkta ayrık olabilir. Tek bir yürüyen merdivenin yeterli olmadığı durumda üçüncü bir tesis çok kademeli paralel düzende kurulabilir.  Tesisler yoğun trafik yönünden kullanım esnekliğine sahiptir.

Yürüyen merdivenlerin kullanım sahasına konumlandırılmasında şu faktörler önemlidir:

  1. Bina yapısı
  2. Trafik akış yönü
  3. Trafik hacmi
  4. Uygulama alanı (ticari sektör, toplu taşımacılık)
  5. Özel müşteri istekleri

Tüm bu etkenler dikkate alındığında, kapalı veya açık alanlarda kurulması planlanan yürüyen merdivenlerin düzenlemeleri şu şekildedir:

  1. Tek Ünite
  2. Sürekli Düzen
  3. Ayrık Düzen
  4. Paralel Ayrık Düzen
  5. Çapraz Sürekli Düzen

TEK ÜNİTE

Tek ünite iki katı birbirine bağlar. Genelde tek yönlü trafik akışının olduğu yerlerde kullanılır. Trafik akışına göre yürüyen merdivenin yönü esnek olarak ayarlanır, örneğin bir iş merkezinde sabahları yukarı, akşamları ise aşağı yönde akış sağlanabilir.

Tek ünite yürüyen merdiven;

SÜREKLİ DÜZEN

Bu düzenleme genelde üç veya daha çok sayıdaki katı birbirine bağlamada kullanılır. Ayrık düzene göre daha fazla yer kapladığı için işyeri açısından pek uygun olmasa da kullanıcıların daha rahat ve hızlı hareketini sağlar.

Sürekli düzen yürüyen merdiven;

AYRIK DÜZEN

Bu düzen kullanıcıların hareketleri sırasında vakit kaybına neden olur, fakat sürekli  düzene göre az yer kapladığı için daha uygundur.

Ayrık düzen yürüyen merdiven;

PARALEL AYRIK DÜZEN

Bu düzen genelde yüksek trafik hacmine sahip iş yerleri ve toplu ulaşımın çok yoğun olduğu yerlerde kullanılır. Trafik akışının yönü paralel üniteler için trafik yoğunluğuna göre ayni ve ters yönde düzenlenebilir.

Paralel ayrık düzen yürüyen merdiven çizimi aşağıdaki gibidir.

ÇAPRAZ SÜREKLİ DÜZEN

Bu düzenin daha çok idari binalarda, toplu taşımanın yoğun olduğu yerlerde ve katlar arası ulaşımın süresinin minimum olması istendiğinde kullanılması uygundur.

Çapraz sürekli düzen yürüyen merdiven;

En yaygın yerleşim ekli çapraz düzenlemedir. Alışveriş merkezleri ve mağazalarda kullanıldığında yolcuların kat ve ürünleri rahat bir şekilde görmelerini ve ayrıca yürüyen merdivenler arası trafik akış süresini kısaltır. Paralel yerleştirme ise iyi bir trafik kabiliyetine sahiptir ve çoklu paralel düzenleme ise maksimum sayıdaki yolcunun minimum sürede ulaşım olanağını sağlar. Yürüyen merdivenler üst üste kurulunca yerden kazanç sağlanır, taban alanından en etkin şekilde faydalanılır. Yapıda mimari değişikliğe gerek kalmaz. Birbirinden ayrı çapraz düzenlenen yürüyen merdivenlerde, merdiven kullanmak isteyenler ve merdiveni terk edenler arasında izdiham olmamasına rağmen, durumun sakıncası ya aşağıya ya da yukarıya tek yönlü yolcu taşıyabilmesidir.