16
AKE Asansör Sistemleri
EN | TR

Yeşil Asansörler

Yeşil Asansörler

Yeşil Asansörler

Son yıllarda hepimizin duyduğu bu kavram aslında hepimiz için çok önemli bir noktaya işaret ediyor, GÜVENLİK !

Bu kavramı daha yakından tanıyabilmemiz için öncelikle yıllık muayene  ve sonrasında asansörlerimize yapıştırılan etiket kavramını incelememiz gerekiyor.

Nedir bu kırmızı, sarı,mavi ve YEŞİL etiket?

Asansörlerimizde yılda bir defa yaptırmamız gereken ve belediyelerin görevlendirdiği asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarının uzman mühendisleri tarafından yapılan denetimlere yıllık periyodik kontrol/muayene adı verilmekte. Bu muayene sonrası asansörlere, asansörün  can ve mal güvenliği açısından uygunluğunu belirten ilgili etiket takılmakta.

Can ve mal güvenliğimiz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği asansörlere kırmızı etiket verilirken, kabul edilebilir seviyede risk oluşturan asansörlere sarı, hafif kusurlu bulunan asansörlere mavi ve herhangi bir kusuru bulunmayıp hiçbir risk taşımayan asansörlere de uygunluğu belirtmek adına yeşil etiket yapıştırılmakta.

Periyodik kontrol sonucu kırmızı etiket yapıştırılmış asansörlere 30 gün, sarı etiket yapıştırılmış asansörlere  60 gün içerisinde, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli asansör revizyonunu/modernizasyonunun  yaptırılması ve takip muayenesi için ilgili muayene firmasını çağrılması  gerekmektedir.

Kontrolü yaptırılmayan veya belirtilen süreler sonunda uygunsuzlukların giderilmediği tespit edilen asansörlere, yönetmelik maddelerine göre yasal işlem uygulanmakta ve ilgili asansör mühürlenip , servis dışı bırakılmaktadır.

Asansörlerinin periyodik kontrol/muayene’lerini yaptırma sorumluluğu bina yönetiminde bulunmaktadır. Yıllık muayenesini yaptırmayan bina yönetimlerinin asansörleri, bölgesindeki yetkili A tipi muayene kuruluşunun bağlı bulunduğu belediyeye durumu bildirmesiyle ilgili asansör mühürlenerek kullanıma kapatılabilecektir.

Genelde bina yöneticilerimizde asansör bakımı ve periyodik kontrolün karıştırıldığı, yanlış bir algının ortaya çıktığını görmekteyiz. Halbuki yönetmelikte tanımlandığı üzere asansör bakımı ve periyodik kontrolü birbirinden farklı hizmetleri içermektedir. Asansör bakımı, aylık olarak asansörün genel durumunun değerlendirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi amacı ile yapılan bir faaliyettir. Periyodik kontrol ise, asansörün can ve mal güvenliği açısından kullanıma uygunluğu ile alakalı yapılan ayrıntılı ve yılda bir sefer yapılan bir faaliyeti içerir. Ayrıca periyodik kontroller sayesinde asansöre yapılan aylık bakımların da kontrolleri yapılmış olmaktadır.

Sonuç  olarak; önce güvenlik dediğimiz hayatımızda ne kendi canımızı ne de başkalarının canını veya malını tehlikeli bir durum içine sokmamak için, asansörlerimizin uygunluğunu her yıl yaptıracağımız periyodik kontroller ile tescillemeli, ilgili uyarı etiketine göre asansörlerimizde revizyon/modernizasyon çalışmalarını ivedilikle uygulatmalıyız.

Cemal TEZEL

Elektronik Mühendisi

Kaynaklar:

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

Cemal TEZELCemal TEZEL tarafından yazıldı...

Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş